شابلون چوبی گل نسترن
سایز صفحه شابلون ۱۷در۱۳سانت
شامل ۳سایز شابلون گل به همراه شابلون دایره وسط گل
سایز گلها ۸و۶/۳و۴/۳سانت