این بسته شامل 14 اویز دو سانت از جنس مولتی طلایی میباشد

مناسب برای تزیین گفتهای مذهبی و اویز تسبیح